Kaizen Shopfloor (Gemba) Activity


SS – LAW – 01

 
Eğitimin Hedefi
 
Süreç Mükemmelliği yolunda gerçekleştirilen iyileştirme projelerinin en alt seviyede kabullenilmesi ve iyileştirme kültürünün şirket içinde yayılması için, bu aktivitelere tüm çalışanların katılmaları önemlidir. Bazı "fazla teorik" araçlar, herkesin konuyu anlamasını güçleştirirken, tam olarak anlaşılamayan ve sonuçları aylar sonra gözlenebilen iyileştirme çabaları her seviyeden destek alamayabilir. Bunun önüne geçebillmek için, olay yerinde (Gemba), yani sürecin fiilen çalıştığı noktada bazı pratik iyileştirmelerin, yine çalışanlarca hayata geçirilmesi şirketlerde önemli bir farkındalık yaratır. Bu uygulamalı eğitim / atölyede; çalışanlara temel Yalın Üretim prensipleri aktarılmakta, yine çalışanlarla birlikte Gemba yürüyüşü yapılarak, süreçlerdeki israflar tespit edilmekte ve çeşitli kısa, orta ve uzun vadeli iyileştirmeler hayata geçirilmekte ya da planlanmaktadır.
 
İçerik
 
Kaizen ve Sürekli İyileştirme Kaizen Nedir ?, Sürekli İyileştirme Yaklaşımı, Gemba Walk, Temel Yalın Üretim Araçları
VSM Değer Akış Haritası, Uygulama 
VA Analizi Katma Değer Analizi, Hızlı Kazanımlar 
8 MUDA (İsraf Analizi) İsraf Çeşitleri, Uygulama
5S  5S Prensipleri, Uygulama
B&E Matrisi B&E Matrisi, Uygulama 
Visual Management Görsel Yönetim İlkeleri, Uygulama 
Zone Management Alan Yönetimi İlkeleri, Uygulama 
Aksiyon Planları ve Sunum Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Aksiyon Planları, Yönetim Sunumları
Simülasyon
 
 
Süre
 
5 Gün.
 
Kimler Katılmalı
 
Bu eğitime; Mavi Yakalı çalışanlar ve tüm Beyaz Yakalı çalışanlar katılabilir. Özellikle Kalite, Ar-Ge, Üretim, İş Geliştirme, Proje / Etüt bölümleri çalışanlarının katılımı tavsiye edilse de, Lojistik, Satış, Mali İşler ve İK Bölümlerinden çalışanlar açısından da son derece verimli geçen bir eğitimdir (10-15 kişilik gruplar).