İnovasyon ve Yaratıcılık Eğitimi


Inovasyon ve Yaratıcılık Eğitimi

xx – xx – xx

Eğitimin Hedefi

 Yoğunlaşan rekabet ortamında yeni fikirler ve bu fikirlerin hayata geçirilmesinin önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Kurumlarda yeni fikirlerin ortaya çıkması rastgele veya kişilerin inisiyatiflerinden çıkarak kurumun bir stratejisi ve yapısal oluşumlarının bir çıktısı olmak durumundadır.

Yenilikçi fikirler, bu fikirlerin nasıl filizleneceğine ilişkin yapının tasarlanmasında nelere dikkat edilmesi gerektiği, nasıl yöntemler izleneceği, nasıl bir yönetim tarzı ve aynı zamanda ne tür kişisel özelliklerin yaratıcı fikirler üretimine katkı sağlayacağı sorularına cevap bulmak eğitimimizin ana başlıkları. Bunun yanında başarıyla uygulanmış inovasyon örneklerini de aktarmayı da hedefliyoruz.

 Hiç bir başarı tesadüfleri sonucu ortaya çıkmaz, sıkı çalışmanın yanında, yoğunlaşma ve bu yoğunlaşmanın doğru yerlere odaklanmasını gerektirir. Başarı sistematik bir altyapı üzerine inşa edilir. Bu çerçevede de yaratıcı ve inovatif olmak da doğru bir altyapı ile gerçekleşir. Hangi bileşenler ve nasıl bir süreç sorularına da bu eğitim üzerinden cevap bulmaya çalışıyoruz.

 

İçerik

Beyin nasıl çalışır? Beynin yaratıcı kısımları nasıl daha fazla çalıştırılır? Yaratıcılık genetik midir, herkes yaratıcı olabilir mi? Herkes yaratıcı olmalı mı? İnovatör olmakla yaratıcı olmak arasındaki fark nedir?

Yaratıcılık ve Innovasyon sürecinin detayları, iyi uygulayan iş örnekleri

Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler: Bireysel, Örgütsel ve Liderlikle ilgili faktörler.

Yaratıcı Düşünce teknikleri

  Süre

  1 Gün.

 

Kimler Katılmalı