Yalın Üretim


 

Yalın Üretim; Yalın Düşünce yaklaşımının üretim fonksiyonunda uygulanmasıdır. Günümüzde teknolojik gelişmelerin getirdiği şeffaflık ve global rekabet neticesinde işletmeler daha fazla "Müşteri Odaklı" düşünmek ve davranmak zorundadır. Geçmişe göre daha fazla müşteri odaklı olmak durumunda kalan işletmeler, öncelikle 7 MUDA konusunda birtakım önlemler alarak çalışmalarına başlar. Bu çalışmalar diğer Yalın Üretim Araçlarının kullanımıyla tamamlanır.

 

Neden Müşteri Odaklılık ?

 

Geçmişteki iş ortamında üreticiler tarafındaki düşük rekabetin getirdiği bazı gerçekler söz konusuydu :

 

Yavaş teslim

Az sayıda ürün özelliği

Ne üretirsen o satılır !

Fiyat üretici tarafından belirlenir

Fiyat = Maliyet + Kar

 

Ancak günümüzde yoğun rekabetin yaşandığı iş ortamında üreticilerin yüzleşmesi gereken gerçekler değişmiştir :

 

Hızlı teslim

Çok sayıda ürün özelliği

Satılan üretilir !

Fiyat, Pazar tarafından belirlenir

Kar = Fiyat - Maliyet

 

Yalın Düşünce yaklaşımının üretim fonksiyonunda aktif olarak uygulama bulması neticesinde işletmeler aşağıdaki konularda ciddi ilerlemeler kaydetmiştir :

 

A. Düşük Maliyet


Düşük işletme sermayesi

Daha az ıskarta ve ikinci işçilik

Yüksek prodüktivite

 

B. Yüksek Kalite

 

Çok daha sık aralıklarla geribildirim alınması

Tasarım ve kalite iyileştirmelerini çok daha hızlı devreye sokulması

 

C. Pazara hızlı tepki verebilmek

 

Kısa teslim süreleri

Ürünün pazara daha hızlı sunulması

Yüksek Pazar payı (Gelişen müşteri memnuniyeti ve sadakati)

 

 

 

Sık kullanılan Yalın Üretim Araçları incelendiğinde :

 

Yalın Düşünce; hız, düşük maliyet ve müşteri beklentilerini yönetmekte esneklik sağlar.

Kaizen Çalışmaları; iş süreçlerinde hızlı etkilerin ve değişimlerin yaratılması için kullanılır.

Value Stream Mapping (Değer Akış Haritası); iş süreçlerindeki fırsatların tespit edilmesinde kullanılır.

5S; temizlik ve organizasyon, normal ve normal olmayanın ayrılmasını sağlar.

Kanban; ”Pull” (Çekme) sistemlerinin hayata geçirilmesini sağlar.

Setup Reduction (Hızlı Ebat Değişimi); esneklik için ebat değişim sürelerinin azaltılmasında kullanılır.

Queue Reduction (Beklemelerde Azalma); verimlilik artışı için ara beklemelerde azalma sağlar.

Value-Add Analysis (Katma Değer Analizi); müşteri tarafında algılanan katma değerin sorulanmasını sağlar.

Work Flow / Layout Improvement (İş Akışı ve Yerleşim Planında Geliştirmeler); katma değer yaratmayan transferlerin azaltılması, optimum yerleşim planlarının oluşturulmasında kullanılır.

Process Balancing (Dengeli Üretim); zaman kısıtlarının belirlenmesi, iş yüklerinin dengelenmesi ve çıktı performansının arttırılmasını sağlar.

Mistake-Proofing (Hata Analizleri); bir işi ilk seferde ve doğru yapmayı sağlar, yeniden işlemeleri azaltır.

Complexity Analysis (Karmaşıklık Analizi); tedarik ve satınalma aktivilerini regüle eder.

Hiejunka / Work Leveling; kapasite ve kaynak ihtiyaçlarının yönetiminde kullanılır.