Hitabet ve Bedendili Eğitimi


PS – BT – 03

 
Eğitimin Hedefi
 
İş ve özel yaşamlarında başarılı olan insanların, iletişim becerilerinin çok gelişmiş olduğunu görüyoruz. İletişimi kuvvetli insanların özgüvenleri yüksek olur ve bu da başarıyı getirir. İletişim becerileri incelendiğinde; karşımızdaki insanın algısının % 55 oranında beden dilimizden, % 38 oranında ses tonumuzdan, % 7 oranında da seçtiğimiz kelimelerden etkilendiği tespit edilmiştir. Kendimizi daha iyi ifade edebilmek, karşımızdakini daha iyi anlayabilmek ve daha etkileyici olabilmek noktalarında hitabet ve bedendili konuları çok önem kazanmaktadır. Önce kendimizin daha sonra da karşımızdakinin farkında olduğumuz müddetçe, daha başarılı ve sağlıklı insan ilişkileri kurabilecek, kendimizi tam ve doğru ifade edebilecek, karşımızdakileri daha fazla etkileme gücüne sahip olacağız.
 
İçerik
 
Hitabet nedir, kuralları nelerdir ?
Önceden nasıl hazırlanılır ?
Heyecan nasıl giderilir ?
Konuşmaya nasıl başlanır ?
Konuşurken neler yapılır ?
Neler asla yapılmamalıdır ?
Konuşma nasıl sonlandırılmalıdır ?
Bedendili nedir ?
Jest ve mimikler neler anlatır ?
Yalan nasıl anlaşılır ?
Statü göstergeleri nelerdir ?
Uygulama - Katılımcılar, önceden hazırlıklı ve bilgili oldukları herhangi bir konuda hazır gelir ! 
 
Süre
 
1 Gün.
 
Kimler Katılmalı
 
Kendini daha iyi, etkili ifade etmek isteyen, hitabet sanatına vakıf olmak isteyen, bedendilini öğrenmek isteyen herkes, çalışanlar, orta ve üst kademe Yöneticiler (16-20 kişilik gruplar).