Etkili ve Güzel Konuşma Eğitimi


PS – BT – 02

 
Eğitimin Hedefi
 
Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve iletişim imkanlarının artması neticesinde dünyanın ‘Sınırsız bilgi denizinde’ farklı kültürel değerlerin kaynaşmasıyla, bir milletin en önemli değerlerinden biri olan ‘Dil’ deforme olmakta, her geçen gün bir takım temel kavram ve kaideler unutulmaktadır. İletişimin kolaylaşması insan ilişkilerine de yansımış, teknolojinin ön plana çıkmasıyla bireysel iletişim ve ifade becerileri her geçen gün daha da kötüye gitmiştir. Sağlıklı ve bilinçli bir bireyin en önemli özelliği ‘Kendini ifade etmesi’dir. Diğer yandan, günde ortalama 80-100 kelime kullanan insanımız, kelime ve ifade zenginliği açısından içinde bulunduğumuz coğrafya göz önüne alındığında, pek çok millete göre ‘Az gelişmiş’ bir seviyede bulunmaktadır. Özellikle iş dünyasında; kendini ifade etmek, şirket içindeki iletişimde ya da müşterinin karşısında fikrimizi ve kendimizi temsil edebilmek, etkili mesajlar vererek, kalıcılık sağlayarak kişisel ve kurumsal imajımıza katkıda bulunmak her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu eğitimle hedeflenen; konuşma ve güzel konuşma arasındaki farkın anlatılması, başarılı bir konuşmanın, dilimizdeki yabancılaşmanın,  Türkçe’nin yapısının vurgulanması, diksiyon kurallarının uygulamalı örneklerle katılımcılara aktarılmasıdır. 
 
İçerik
 
Giriş, Konuların Tanıtımı 
Konuşma Nedir ? 
Neden Güzel Konuşmalıyız ? 
Konuşma Kusurları Nelerdir ? 
Başarılı Konuşma Yöntemleri Nelerdir ? 
Türkçe 'nin Yapısı 
Günümüz Türkçesi 
Dilimizdeki Yabancılaşma 
İstanbul Türkçesi 
Konuşmayı Kolaylaştıran Bazı Kurallar 
Diksiyon Nedir ?
1. ve 2. Kural 
3. Kural 
4, 5 ve 6. Kurallar 
7, 8 ve 9. Kurallar 
Bir Etkili Konuşma Yöntemi : Vurgu 
Cümle ve Kelime Vurgusu 
Örnek Metinde Çalışma 
Sorular - Cevaplar
 
Süre
 
1 Gün.
 
Kimler Katılmalı
 
Kendini daha iyi, etkili ifade etmek isteyen herkes, çalışanlar, orta ve üst kademe Yöneticiler (16-20 kişilik gruplar).