Zaman Yönetimi Eğitimi


TM – BT – 01

 
Eğitimin Hedefi
 
Zaman; hızla akıp gider, sınırlıdır, değerlidir, tükenir, ancak yönetilebilir ! Aynı çalışma saatinde iki çalışandan biri işlerini yetiştirip, tam ve zamanında yaparken, diğerinin her işinin acil ve önemli olduğu, sürekli koşuşturduğu, ancak yetişemediği, işin yoğunluğundan sürekli yakındığı görülebilir. Peki bu iki profil arasındaki fark nedir ? Neyin acil ve önemli olduğuna nasıl karar veririz ? Bize acil olduğu söylendiği için bir işe öncelik vermek ne ölçüde doğrudur ? Zamanımızı çalan engelleyicileri tanıyor, farkedebiliyor muyuz? Bu eğitimde tüm bu sorulara cevaplar aranacak, zamanı nasıl etkili ve verimli kullanacağımız, önümüzdeki engelleri nasıl ortadan kaldıracağımız, hedeflerimizi daha rasyonel nasıl tayin edeceğimiz irdelenecek, ‘Zaman Yönetimi’ konusunda bir farkındalık yaşatılacaktır.
 
İçerik
 
KAOS Teorisi ve Zaman Bilimsel zaman ve pratik zaman, iş hayatında ‘Bükülemez zaman’, Deterministik bakış, Kaos Teorisi, ‘Şimdinin Gücü’. 
Zamanı Kuruşlandırmak Yaptığımız her aktivitenin zaman boyutu, mali boyutu, fırsat maliyeti boyutu, zamanın değeri.
Zaman Avcıları ! Zamanımızı verimli kullanmamızı engelleyen fiziksel, zihinsel, sözel, elektronik objeler, simgeler ve insanlar, zamanın kaybı ve verimsiz kullanılması.
Planlama, Organizasyon, Aksiyon, Kontrol Yönetimin 4 temel fonksiyonunda zaman yönetimi ve çevrimi, zamanın verimli kullanılması.
Yalın Yönetim, MUDA’lar ve JIT ! Yalın Yönetim kavramı, israfların tanımlanması, zaman israfları, ürün / hizmet yaşam süresi, yaratılan değerler, Just in Time kavramı.
Gerçek Olmayan Doğrular Üçüncü kişilerden alınan, doğruluğuna güvenilen, kararlara esas teşkil eden, ancak gerçek olmayan doğrular, önyargılar, şartlanmalar, gerçeği bulma yolunda soru sorma becerilerinin geliştirilmesi.
Acil ve Önemli Kavramları İşlerin 4 boyutta tasnifi, önceliklendirilmesi, zaman planına yayılması, ertelenmesi, destek ve mutabakat mekanizmalarının işleyişi.
KISS Prensibi Kendimizi hızlı ve eksiksiz ifade edebilmek, çok kavramsal veya çok detaycı bakış açıları, tam zamanında olmak.
 
Süre
 
2 Gün.
 
Kimler Katılmalı
 
Firmaların tüm fonksiyonlarından, Yönetim ve diğer tüm seviyelerdeki çalışanlar (16-20 kişilik gruplar).