Liderlikte 3 Yaklaşım Eğitimi


LM – BT – 01
 
Eğitimin Hedefi
 
Yöneticilik ve Liderlik kelimeleri günümüzde eş anlamlı olarak kullanılan, ancak tamamen farklı davranış ve düşünce kalıplarını yansıtan  2 farklı kavramdır. Liderliğin akademik tanımının aksine; mevki gücüyle desteklenmiş Yöneticilerin kendini bir ‘Lider’ olarak gördüğü, ancak davranışının gerçek bir lider davranışını yansıtmadığı sıkça görülmektedir. Bir zamanlar ‘Posture’ ile herşeyin hallolacağına, kitlelerin takibi için bu üstünlüğün yeterli olacağına dair inanç, fiziksel ve beyinsel gelişimini en üst seviyeye taşımış lidere olan açlık, zaman geçtikçe karizmatik olmayan büyük liderlerin ‘Liderlik başarılarının’ sorgulanması ile bugün geçerliliğini yitirmiştir. Liderlik bir süreçtir, bir farkındalıktır, bir yaklaşımdır ve en önemlisi; öğrenilebilir bir yetkedir !.
 
İçerik
 
Liderlikle İlgili Genel Tanımlar Lider ve Liderlik, Liderin Belirgin Özellikleri, Lider, İzleyiciler ve Şartlar, Karizmatik Lider, Lider ve Yönetici Arasındaki Fark.
Liderlikle İlgili Akademik Çalışmalar Liderlikte 3 Yaklaşım, Yetenek Yaklaşımı, Liderlik Stili Yaklaşımı, Great Man Theory, Blake & Moulton Matrisi, Blanchard & Hersey ve Durumsal Liderlik, Big Five Yaklaşımı.  
Değişimci Lider Değişim İhtiyacı, Değişim Yönetimi ve Zorluklar, Değişimci Liderin Özellikleri. 
Dönüşümcü Lider Dönüşüm-Değişim Farkı, Dönüşüm Yönetiminde Adanmışlık, Dönüşümcü Liderin Özellikleri.  
Liderlik ve Etik Etik ve Ahlak Ayrımı, Kişisel Ahlak Anlayışı, Etik Liderlikle İlgili Akademik Çalışmalar, Liderliğin Etik Boyutu .
 
Süre
 
3 Gün.
 
Kimler Katılmalı
 
Bir ekibi yöneten, yönettiği ekip ile etkileşimini arttırmak isteyen, ekibin motivasyonunu yüksek tutarak başarılı sonuçlara ulaşmak isteyen, liderlik becerilerini geliştirmek ve kendi liderlik stilini keşfetmek isteyen her seviyeden çalışan (16-20 kişilik gruplar).