Uygulamalı İletişim Atölyesi Eğitimi


CM – BT – 03

 
Eğitimin Hedefi
 
Bilinçli birey kendini ifade etmekle yükümlüdür ! “Beni kimse anlamıyor !”, “Tam 3 kere söyledim, acaba bende mi bir sorun var ?”, “Size birkaç kez söylemeye çalıştım, ama beni dinlemediniz !”, “Hayır, ben onu demek istememiştim !”, “Asıl söylemeye çalıştığım..” !.. Maalesef bu ve benzeri cümleleri iş hayatında yıllardır ve günde onlarca kez duyuyoruz. Teknolojiye yatırım yapan insan, kendini geliştirmeyi unutunca, iletişim kanallarının bu kadar geliştiği günümüzde, iletişimin tam olarak merkezinde yer alan ‘İnsanın’ yaşadığı ‘İletişim sıkıntısı’ enteresandır.. ‘Uygulamalı İletişim Atölyesi’ katılımcıları; önce ‘Farkına varmak’, sonra iletişim kanallarını açmak, kendini daha iyi ifade etmek ve karşısındakini daha iyi anlamak için denize açılıyor ve firma içi ve dışındaki iletişim yeteneklerini geliştirmek için yapılması gerekenleri eğlenceli uygulamalarla öğreniyor.
 
İçerik
 
İletişim Modeli Modelin Unsurları, Doğru İletişim Kanalının Belirlenmesi, Zamanlama ve Mantık, İletişim Engelleyiciler. 
Johari Penceresi Kendinin Farkında Olmak, İletişim Yeteneğini Geliştirmek, İletişimde Geribildirim. 
Güven Bağı Kurmak Güvenin Temeli, İhtiyaçlara Odaklanmak, Güveni Sarsmak, Güven ve İletişim. 
Farklı Bakış Açılarıyla İletişim Nesillere Göre İletişim Yönetimi (X,Y,Z), Blake & Moulton (Managerial Grid), Blanchard & Hersey (Durumsal Liderlik).
İletişimde ve Öğrenmede NLP Yaklaşımı Görsel Yönelim, İşitsel Yönelim, Dokunsal Yönelim, Psikosomatik Mekanizmayı Anlamak.
Diğer İletişim Kanalları Koçluk ve Mentorluk, Beden Dili, Sunum ve Etkileme.
 
Süre
 
3 Gün.
 
Kimler Katılmalı
 
İletişim konusunda kendini geliştirmek isteyen, kendini daha iyi ifade etmek, karşısındakiyle daha rahat iletişim kurabilmek isteyen, her seviyeden ve her fonksiyondan çalışan (16-20 kişilik gruplar).