İletişim Becerileri & Beden Dili Eğitimi


CM – BT – 02

 
Eğitimin Hedefi
 
İş hayatında yaptığımız en büyük hata; ilişkilerde ‘Kendiymiş gibi değil, kendimizmiş gibi bakmaktır’. Şirket içinde ya da müşteri karşısında ve hatta özel hayatta, insanlar çoğu zaman birbirlerini yanlış ya da eksik algılıyor. Anladığımızı zannettiğimiz müşterimiz için hatalı çözümler geliştirebiliyoruz. Anladığınız ve anlaşıldığınız kabulüyle yanlış yaptığımız işleri bir düşünün !.. Peki ya duruşumuz ? Bazen sadece elimizin yanlış yerde durması veya farkında olmadan yana doğru yatarak oturmamız bile bize satışı kaybettirebiliyor. Bazen de bir fikri savunurken elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı bilemiyoruz. İkili ilişkilerin gücü ve önemi zamanla daha iyi anlaşıldıkça, tüm profesyoneller hayata karşısındaki gibi bakabilme, kendini tam ve doğru olarak ifade edebilme ve karşı tarafı doğru ve eksiksiz anlayabilme becerilerini arttırmaya çalışmaktadır. Müşterimizi ya da iş ilişkisi içinde olduğumuz insanları tam ve doğru olarak anlamadıkça, empati kurmadıkça, iletişim becerilerimizi geliştirmedikçe verimsiz ve değersiz işlerle uğraşmaya mahkum oluruz. Bu eğitim; katılımcılarda bireysel ve kollektif bir farkındalık yaratacak, iyi bir dinleyici olmayı öğretecek, algısal şartlanmaları ve engelleri kaldırmalarına, iletişim becerilerini arttırmalarına yardımcı olacak, firma içi ve dışındaki iletişim yeteneklerini geliştirmek için yapılması gerekenleri anlatacaktır.
 
İçerik
 
İletişim Modeli İletişimin temelinde yer alan iletişim modeli, alıcı-verici hataları, algısal şartlanmalar, beynimizin algı yanılsamaları.
Johari Window Nasıl algılanıyoruz ? Açık ve kapalı alanlarımız, hangi durumlarda nasıl davranmalıyız, bireysel farkındalık.
Nesillere Göre Yönetim (X,Y,Z) Nesiller, kuşaklar, değişen algılar, farklı değerler, doğru iletişim kanallarının oluşturulması.
Blake & Moulton (Managerial Grid) Yönetim ve liderlik stilleri, ilişki ve/veya iş odaklı olmak, durumsal algı ve davranış kalıpları.
Blanchard & Hersey (Durumsal Liderlik) Durumsal Liderlik kavramı, farklı kademelerde farklı iletişim modellerinin oluşturulması.
NLP Yaklaşımı Görsel, İşitsel, Dokunsal Yönelimler, doğru iletişim kanallarının kurulması, NLP profilinin tanımlanması.
Psikosomatik Mekanizma Fiziksel gerçekliğimiz ile psikolojik salınımlarımız arasındaki ilgi, düşünceden objeye, objeden evreye dönüşüm süreci.
Koçluk ve Mentorluk Koçluk, Mentorluk kavramları, liderlerin iletişim becerileri, Koçluk ve Mentorluk’ta iletişim becerileri, Duygusal Zeka.
Beden Dili Özgüven, güven oluşturma, Beden Dili, jestler ve mimikler, duruş ve ifade.
Sunum ve Etkileme Sunum becerileri, hitabet ve inandırıcı olmak, planlama, yaratılan değer, ambalaj.
 
Süre
 
2 Gün.
 
Kimler Katılmalı
 
Firmaların tüm fonksiyonlarından, Yönetim ve diğer tüm seviyelerdeki çalışanlar (16-20 kişilik gruplar).