Pazarlık ve Müzakere Yönetimi Eğitimi


PU – BT – 03

 
Eğitimin Hedefi
 
Hayatımızda farkında olmadan her gün onlarca müzakereye giriyoruz. Sadece profesyonel anlamda değil, özel hayatımızda da bu değişmiyor. Kendimiz için bir alışveriş yaparken, hoşlanmadığımız bir fikir bize kabul ettirilmeye çalışılırken veya biz fikrimizi başkalarına empoze etmeye çalışırken, kısacası hayatın her noktasında müzakere var. Genellikle egoların yükseldiği, bazen psikolojik sınırlar nedeniyle görüşmelerin tıkandığı, amacın “İhtiyacı karşılamaktan” ziyade “Karşımdakinden ne koparabilirim ?”’e dönüştüğü, en nihayetinde her iki tarafın da memnun olmadığı, kaybettiği müzakerelere sık rastlıyor musunuz ? Bu eğitimde, müzakere süreciyle ilgili temel farkındalık seviyesinin arttırılması, müzakere yaparken karşı tarafın daha iyi anlaşılabilmesi ve müzakerede psikolojik tavrımızı etkileyen bazı taktiksel davranışların tanıtılması hedeflenmektedir. Katılımcıların, müzakereye hazırlanarak gelmesi ve müzakerede “Yöneten taraf” olması konusunda genel davranış alışkanlıklarının kazandırılması da sağlanacaktır.
 
İçerik
 
Müzakere Nedir ?
Müzakerede Taraflar ve Temel Motivasyon Düzeyi
Müzakereye Hazırlık, Konum Alma
Müzakerede Pazarlık, Karar Verme ve Anlaşma
Müzakereyi Kapatma ve Sonuçların Takibi
Doğru Sonuca Götüren Etkili Müzakere Stratejileri  (Stratejiler, Taktikler, Engeller ve Tuzaklar) 
Karşı Tarafı Yönetme Becerileri 
Müzakere ve Çatışmada Etik Kavramı, Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları
Anlaşmazlıkların Yönetiminde Teknikler
Empati Kurmak
Müzakerelerde Sosyal/Kültürel ve Algısal Farklılıkların Yönetimi
 
Süre
 
1 Gün.
 
Kimler Katılmalı
 
Firmaların satınalma fonksiyonunda veya idari kadrolarında çalışan, ürün ve/veya hizmet alımları yapan, görevi gereği üçüncü partiler karşısında şirketinin menfaatlerini savunan her seviyeden çalışan (16-20 kişilik gruplar).