Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi


PU – BT – 02

 
Eğitimin Hedefi
 
Günümüzde rekabet firmalar arasında değil, Tedarik Zincirleri arasındadır. Tedarik Zinciri (TZ), tedarikçi konumundaki firmaların ve bu firmaların kendi tedarikçilerinin, müşterilerine verdikleri üretim ve dağıtım hizmetlerinin gerektirdiği tüm etkinlikleri, fonksiyonları ve faaliyetleri kapsar. Başka bir deyişle TZY; malzeme ve servis alımları, bunların ara veya nihai ürüne dönüştürülmesi ve bu ürün / hizmetlerin müşteriye ulaştırılması aktivitelerinin tümünün entegrasyonudur. TZY aynı zamanda; müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmeyi, eş zamanlı olarak maliyetleri minimize etmeyi, hammadde aşamasından son kullanıcıya kadarki dönüşüm ve akış sürecindeki tüm faaliyetleri yönetmeyi ve optimize etmeyi kapsamaktadır. Katılımcılar tarafından; TZY ’nin stratejik boyutunun ve TZY ’de kullanılan 5 ana stratejinin anlaşılması, TZY ile ilgili temel kavramların görülmesi, fırsatların farkedilmesi ve TZY ’de yapılan pazarlıklarla ilgili yaklaşımların incelenmesi, TZ performansının değerlendirilmesi, firma stoğunun varlıklar içindeki payının ve stok devir hızının hesaplanması hedeflenmektedir.
 
İçerik
 
Tedarik Zincirinin Stratejik Önemi ve Global Tedarik Zinciri Kavramı
Tedarik Zincirinin Ekonomik Boyutu; Yap veya Al Kararı, Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)
Tedarik Zinciri Yönetiminin Etik Boyutu
Tedarik Zinciri Yönetimi Stratejileri; Çok / Az Tedarikçi, Dikey Entegrasyon, Keiretsu Network’leri, Sanal Şirketler
Tedarik Zincirinin Yönetilmesi; Entegre Tedarik Zinciri Kavramı, Entegre Tedarik Zincirindeki Fırsatlar
E-Satınalma; Online Kataloglar, Açık Arttırmalar, Teklif Toplama (RFQs), Gerçek Zamanlı Stok Takibi
Satıcı Seçimi; Satıcıların Değerlendirilmesi, Satıcıların Geliştirilmesi, Satıcılarla Pazarlık
Lojistik Yönetimi; Dağıtım Sistemleri, Üçüncü Parti Lojistik İşleri
Nakliye Maliyet Alternatifleri; Lojistik, Güvenlik ve JIT
Tedarik Zinciri Performansının Ölçülmesi
 
Süre
 
2 Gün.
 
Kimler Katılmalı
 
Şirketlerin satınalma ve lojistik bölümü çalışanları, iş geliştirme ve Yalın Üretim bölümü çalışanları, Üst ve Orta kademe Yöneticiler, Lojistik firmaları, Tedarik Zinciri Bölümlerinde çalışanlar (16-20 kişilik gruplar).