Temel Satınalma Becerileri Eğitimi


PU – BT – 01

 
Eğitimin Hedefi
 
Günümüzde alırken kazanmak için; doğru kaynaktan, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru kalitede ve doğru fiyattan mal ve hizmet almak gerekmektedir. Her işletmenin kendi uzmanlık alanına yöneldiği günümüz şartlarında firmalar, katma değer yaratamadığı ve uzmanlık alanı dışında kalan ürün ve hizmetleri dış tedarikçilerden temin etmeye yönelmektedir. Dolayısiyle üretilen ürünün maliyetinde satınalma giderleri, en kritik harcama kalemini oluşturmaktadır. Alırken kazanabilmek ve kesintisiz üretim akışı için ihtiyaca göre girdi temin etmek satınalmanın temel prensibidir. Bunu gerçekleştirebilmenin ön şartı ise doğru tedarikçilerle kalıcı işbirlikleri oluşturmaktan geçmektedir. Bu eğitimde katılımcılara; satınalma süreç ve ilişkileri detaylı bir şekilde anlatılacak ve satınalmanın şirket başarısındaki stratejik önemi vurgulanacaktır.
 
İçerik
 
Satınalma Sistemi Üretim Sisteminde Satınalma’nın Yeri, Satınalma Süreçleri, Politikaları ve Yönetime Entegrasyonu, Tedarikçi /Taşeron Seçimi, Değerlendirmesi ve Denetimi, İşletmede Değer Yaratan Faaliyetlerin Belirlenmesi, Malzeme Yönetimi ve Planlamasında MRP ve JIT Yöntemleri, Satınalmada Parti Büyüklükleri (Lot Sizing), Ekonomik Sipariş Miktarı (EOQ), PARETO / ABC Yöntemi 
Satınalma Yönetimi Firma Belirleme Kriterleri, Optimal Fiyat ve Satınalma Bütçe Yönetimi, Performansın Ölçümü ve Değerlendirme, Risk Analizleri ve Risk Yönetimi
Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Kalite, hız, esneklik ve verimlilik parametreleri, Tedarikçi Performans Ölçümü, Tedarikçi Değerlendirme Sistemi, Tedarikçi Planlaması, Tedarikçi Etkinliği ( Kalite, Maliyet, Esneklik ve Hız Hedefleri), Tedarikçi Geliştirme Metodolojileri, Tedarikçi Sertifikasyonu
Satınalma’da İletişim ve Pazarlık Etkili Müzakere ve Pazarlık Teknikleri, Sözleşme, Fiyat Stratejileri ve Anlaşmazlıkların Aşılması İçin Yöntemler
 
Süre
 
2 Gün.
 
Kimler Katılmalı
 
Satınalma Bölümü Yönetici ve çalışanları, planlama ve stok kontrol bölümü Yönetici ve çalışanları, ithalat, lojistik, fason yönetimi, kalite güvence bölümüneki ilgili çalışanlar, tedarik zincirinin her aşamasında görev yapan Yönetici ve çalışanlar, lojistik, depolama, sevkiyat ve dağıtım hizmetleri veren şirket ve departmanların Yönetici ve çalışanları (16-20 kişilik gruplar).