5S Endüstriyel Disiplin Teknikleri


SS – AT – 05

 
Eğitimin Hedefi
 
Olumlu etkiler yaratacak bir çevre oluşturmak için sıradan bir temizlik operasyonu yerine genel düşünce yapısını değiştirmeye yönelik 5 adımlı bir eyleme ihtiyaç vardır. 5S sanayide; temizlik, tertip ve düzen demektir. İşyerinde "Benim saham, benim fabrikam ve benim makinem" felsefesini harekete geçirerek, çalışanların işyerlerini evleri gibi görmelerini sağlamak ve herkese bir sorumluluk vermektir. 5S yoğun olarak Japonya 'da kullanılmaktadır, fakat tüm dünyada kabul görmüş ve süratle yaygınlaşmaktadır. S harfi ile başlayan Japonca 5 kelimenin bir arada ifade edilmesi ile oluşmuştur. Bu eğitimin sonunda katılımcılar 5 adımda temizlik, tertip ve düzen sağlamanın gereklerini açıklayabileceklerdir.
 
İçerik
 
Niçin 5S ? 5S Temelleri, 5S Uygulamalarında Karşılaşılan İtirazlar, 5S 'in Sağlayacağı Yararlar (Çalışan ve Firma için).
1. Temel : Organizasyon Kırmızı etiket eylemi
2. Temel : Düzenlilik Uygun konumların belirlenmesi, Konumların tanımlanması, 
3. Temel : Temizlik Temizliği uygulama Temizlik denetimi
4. Temel : Standartlaştırma Standartlaştırma aşamaları, Önleme
5. Temel : Disiplin Gerekli koşullar, Karşılıklı roller, Araç ve yöntemler, Uygulama ile ilgili ipuçları.
Uygulama Seçilecek bir çalışma yerinde; mevcut durum incelenecek, nesneler çalışma düzenine uygun biçimde yeniden düzenlenecektir.
 
Süre
 
2 Gün.
 
Kimler Katılmalı
 
Firmasında 5S tekniklerini uygulamayı düşünen, metodoloji hakkında bilgi sahibi olmak isteyen, kalite, iş geliştirme, İK, üretim veya AR-GE fonksiyonlarından katılımcılar, Üst ve Orta kademe Yöneticiler (16-20 kişilik gruplar).