Yalın Altı Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi


SS – AT – 04

 
Eğitimin Hedefi
 
6 Sigma Metodolojisi 1980’lerde MOTOROLA ’da geliştirilen, yararları görüldükçe dünya çapında dev şirketlerde kullanılmaya başlanan bir süreç performansı geliştirme ve kültürel dönüşüm aracıdır. 2000’li yıllarda “Yalın Düşünce” ile “6 Sigma” birleştirilerek “Yalın 6 Sigma”olarak kullanılmaya başlanmıştır. Metodoloji günümüzde üretim, hizmet, sağlık ve finans sektörlerinde başarıyla kullanılmaktadır. Yalın 6 Sigma Metodolojisi, kendi içinde katı bir disipline sahiptir, iş problemini bu disiplin çerçevesinde ele alır ve proje bazında çözer. Bu projelerde görev alan proje ekiplerine liderlik eden proje yöneticisine Siyah Kuşak, ekip üyelerine de Yeşil Kuşak denir. Bu eğitimle hedeflenen Yalın 6 Sigma’da kullanılan kalite ve istatistik araçlarını ve metodolojiyi katılımcılara uygulamalı örneklerle anlatmak, katılımcıların proje ekiplerinde alacağı görevlerle ilgili kolaylaştırıcı araçları örneklerle kendilerine sunmaktır. Eğitimini tamamlayan katılımcılar, bir Yalın 6 Sigma Projesinde Yeşil Kuşak olarak görev alacak bilgi düzeyine, bilgi ve farkındalık seviyesine erişir.
 
İçerik
 
Modül I – Fırsatların Tanımlanması Yalın 6 Sigma’nın Tarihçesi, Geliştirme Metodolojileri, Roller ve Sorumluluklar, Süreç Yönetimi, Proje ve Ekip Bildirimi, SIPOC, Fonksiyonel Yayılımlı Süreç Haritaları, Kalitatif Analiz, Çabuk Kazanım Fırsatlarının Tanımlanması, Müşteri Sesi Yönetimi, Risk Analizi.
Modül II – Performansın Ölçümü Endikatörlerin Tanımlanması ve Seçilmesi, Ölçme Planı, Temel İstatistik, Varyasyon, Histogram, Normalite, Kontrol Grafikleri, Müşterinin Ölçülebilir Performans Kriterleri, Kapabilite Analizleri, Sigma Performansının Belirlenmesi, Ölçme Sistemlerinin Analizi (MSA).
Modül III – Performansın Analiz Edilmesi PARETO Analizi, Verinin Katmanlara Ayrılması, Problem Cümlesi, Varyasyonun Kaynağının Tespiti, ISHIKAWA Diyagramları, Hipotez Testleri, C&E Matrisi, FMEA Analizi, Popülasyon ve Örneklem. 
Modül IV – Geliştirme Fırsatlarının Tanımlanması Geliştirme Fikirlerinin Üretilmesi, Beyin Fırtınası, Çözümlerin Değerlendirilmesi ve Seçimi, Kuvvet Alanı, Zaman, Fayda-Maliyet, Performans Analizleri.
Modül V – Gelişimin Kalıcı Kılınması Pilot Uygulama, Planlama Araçları, Potansiyel Sorun Analizi, Risk Değerlendirme Matrisi, EMEA, Süreç Kontrol Sistemleri, Kilometre Taşları, Faaliyet Zaman Çizelgesi, Sorumluluk Şeması, Çözüm Raporu.
 
Süre
 
10 Gün (5 Gün/Hafta x 2 Hafta).
 
Kimler Katılmalı
 
Yalın 6 Sigma ’yı uygulayan ya da uygulamayı düşünen firmalardaki Yeşil Kuşak’lar (Proje Ekibi Üyeleri), Yalın 6 Sigma Yayılım Şampiyonları, Proje Sponsorları, İK ve İş Geliştirme Yöneticileri (16-20 kişilik gruplar).