Yalın Altı Sigma Kara Kuşak Eğitimi


SS – AT – 03
 
Eğitimin Hedefi
 
6 Sigma Metodolojisi 1980’lerde MOTOROLA ’da geliştirilen, yararları görüldükçe dünya çapında dev şirketlerde kullanılmaya başlanan bir süreç performansı geliştirme ve kültürel dönüşüm aracıdır. 2000’li yıllarda “Yalın Düşünce” ile “6 Sigma” birleştirilerek “Yalın 6 Sigma”olarak kullanılmaya başlanmıştır. Metodoloji günümüzde üretim, hizmet, sağlık ve finans sektörlerinde başarıyla kullanılmaktadır. Yalın 6 Sigma Metodolojisi, kendi içinde katı bir disipline sahiptir, iş problemini bu disiplin çerçevesinde ele alır ve proje bazında çözer. Bu projelerde görev alan proje ekiplerine liderlik eden proje yöneticisine Siyah Kuşak denir. Bu eğitimle hedeflenen Yalın 6 Sigma’da kullanılan kalite ve istatistik araçlarını ve metodolojiyi katılımcılara uygulamalı örneklerle anlatmak, katılımcıların proje ekiplerini yönetme konusundaki yetkinliklerini geliştirmek ve onları birer ‘Değişim elçisi’ olarak yetiştirmektir. Eğitimini tamamlayan katılımcılar, ilk projelerini tamamladıktan sonra Siyah Kuşak Sertifikalarını almaya hak kazanırlar.
 
İçerik
 
Modül I – Fırsatların Tanımlanması Yalın 6 Sigma’nın Tarihçesi, Geliştirme Metodolojileri, Roller ve Sorumluluklar, Süreç Yönetimi, Proje Bildirimi, Ekip Bildirimi, Ekip Oluşturma, SIPOC, Fonksiyonel Yayılımlı Süreç Haritaları, Kalitatif Analiz, Çabuk Kazanım Fırsatlarının Tanımlanması, Müşteri Sesi Yönetimi, Müşteri Araştırmaları, Risk Analizi, Paydaş Yönetimi ve Analizi.
Modül II – Performansın Ölçümü Endikatörlerin Tanımlanması ve Seçilmesi, Ölçme Planı, Temel İstatistik, Varyasyon, Tanımlayıcı İstatistik, Histogram, Normalite, Kontrol Grafikleri, Trend Analizleri, Müşterinin Ölçülebilir Performans Kriterleri, Kapabilite Analizleri, Sigma Performansının Belirlenmesi, Ölçme Sistemlerinin Analizi (MSA).
Modül III – Performansın Analiz Edilmesi PARETO Analizi, Verinin Katmanlara Ayrılması, Problem Cümlesi, İstatistiki Analiz Yazılımı Kullanımı, Varyasyonun Kaynağının Tespiti, ISHIKAWA Diyagramları, Hipotez Testleri, C&E Matrisi, FMEA Analizi, Güven Aralığı Kavramı, Popülasyon ve Örneklem, Nonparametrik Analizler.
Modül IV – Geliştirme Fırsatlarının Tanımlanması Geliştirme Fikirlerinin Üretilmesi, Beyin Fırtınası, Varsayımlara Meydan Okumak, Zihin Haritası, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, Rastgele Kelimeler, Fikir Kutuları, Kalıp Dışı Düşünme, Çözümlerin Değerlendirilmesi ve Seçimi, Kuvvet Alanı, Zaman, Fayda-Maliyet, Performans Analizleri, Finansal Analiz Yöntemleri, Simülasyon Araçları, Değişim Yönetimi.
Modül V – Gelişimin Kalıcı Kılınması Pilot Uygulamanın Geliştirilmesi ve Uygulanması, Başarı Kriterleri, Planlama Araçları, Çözümlerin Planlanması ve Uygulamaya Konması, Potansiyel Sorun Analizi, Risk Değerlendirme Matrisi, Kontrolleri Değerlendirme Matrisi, EMEA, Prosedür ve Standartlar, Süreç Kontrol Sistemleri, Eğitim Planları, İletişim Planı, Kilometre Taşlarının Belirlenmesi, Faaliyet Zaman Çizelgesi, Sorumluluk Şeması, Süreç Entegrasyonu ve Kopyalama, Çözüm Raporu.
 
Süre
 
20 Gün (5 Gün/Hafta x 4 Hafta).
 
Kimler Katılmalı
 
Yalın 6 Sigma ’yı uygulayan ya da uygulamayı düşünen firmalardaki Siyah Kuşak (Proje Yöneticisi) Adayları, Yalın 6 Sigma Yayılım Şampiyonları, Proje Sponsorları, İK ve İş Geliştirme Yöneticileri (16-20 kişilik gruplar).