Bankacılık Sektöründe 6 Sigma Uygulamaları


SS – AT – 02

 
Eğitimin Hedefi
 
6 Sigma; ilk kez 1980 ’li yıllarda MOTOROLA tarafından ortaya çıkartılıp uygulanmaya başlanan, gerçekleştirilen başarılı projeler sonrasında da kısa sürede dünya çapındaki şirketlerin bünyelerine adapte ettiği bir ‘Yönetim Felsefesidir’. 6 Sigma ’nın özünde; birtakım kalite ve istatistik araçlarının kullanılmasıyla ‘Gerçek iş problemlerinin’ çözümü yer almaktadır. Ancak genellikle şirketlerin 6 Sigma ’dan beklentisi; iş yapış biçiminin kökten değişmesi, bir başka deyişle ‘Kültürel Dönüşüm’ olmuştur. Bir problemi, iş ve müşteri beklentileri doğrultusunda nasıl ele almamız ve çözmemiz gerektiğiyle ilgili bir disiplin sunan 6 Sigma Metodolojisi, değişimin ilk seferde, doğru olarak yapılmasını, sonuçların ölçülerek performansın takibini ve bu çözümlerin kalıcı olmasını da garanti eder. Bu eğitimde; 2000’li yıllardan beri Türkiye ’de de uygulanan 6 Sigma ile ilgili temel bilgi ve farkındalık seviyesi arttırılacak, dünyada bankacılık ve finans sektöründeki uygulamalar ve başarılan 6 Sigma projeleriyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
 
İçerik
 
6 Sigma Nedir ? Tarihçe, 6 Sigma Metoduna Bakış, 6 Sigma ve İstatistik, 6 Sigma ve Diğer Kalite Araçları !
Temel Metodoloji Varolan Süreçlerin Geliştirilmesi, Yeni Süreçlerin Tasarımı.
DMAIC Metodu Problemi Tanımlama, Ölçme ve Veri Toplama, Analiz, Süreç Yönetimi ve Yaratıcılık, Sürdürülebilir Performans !
DMEDI Metodu DMAIC ve DMEDI Yaklaşımları, Fırsatların Belirlenmesi, Yeni Süreç Tasarımı, Teoriden Pratiğe !, Risk ve Paydaş Yönetimi Süreci.
Bankacılık ve 6 Sigma Türkiye ’de 6 Sigma Uygulamaları, Dünya ’da 6 Sigma Uygulamaları, Diğer Uygulama Alanları, Proje Örnekleri Sunumu.
Bankamızda 6 Sigma Olmazsa Olmazlar !, Fırsatlar ve İhtiyaçlar, Yayılım Süreci.
 
Süre
 
2 Gün.
 
Kimler Katılmalı
 
Bu eğitime; İK Bölümü Yöneticileri, Ar-Ge Bölümü Yöneticileri, Kalite Bölümü Yöneticileri, İş Geliştirme, Proje / Etüt Bölümü Yöneticileri, Diğer Orta Düzey Yöneticileri ’nin katılması faydalı olacaktır (16-20 kişilik gruplar).