Yalın Altı Sigma Temel Metodoloji (Farkındalık) Eğitimi


SS – AT – 01
 
Eğitimin Hedefi
 
6 Sigma; ilk kez 1980 ’li yıllarda MOTOROLA tarafından ortaya çıkartılıp uygulanmaya başlanan, gerçekleştirilen başarılı projeler sonrasında da kısa sürede dünya çapındaki şirketlerin bünyelerine adapte ettiği bir ‘Yönetim Felsefesidir’. 6 Sigma ’nın özünde; birtakım kalite ve istatistik araçlarının kullanılmasıyla ‘Gerçek iş problemlerinin’ çözümü yer almaktadır. Ancak genellikle şirketlerin 6 Sigma’dan beklentisi; iş yapış biçiminin kökten değişmesi, bir başka deyişle ‘Kültürel Dönüşüm’ olmuştur. Bir problemi, iş ve müşteri beklentileri doğrultusunda nasıl ele almamız ve çözmemiz gerektiğiyle ilgili bir disiplin sunan 6 Sigma Metodolojisi, değişimin ilk seferde, doğru olarak yapılmasını, sonuçların ölçülerek performansın takibini ve bu çözümlerin kalıcı olmasını da garanti eder. Bu eğitimde; 2000’li yıllardan beri Türkiye ’de de uygulanan 6 Sigma ile ilgili temel bilgi ve farkındalık seviyesi arttırılacak, dünyadaki uygulamalar, başarılı ve başarısız 6 Sigma projeleriyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
 
İçerik
 
6 Sigma Nedir ? Tarihçe ve 6 Sigma Metoduna Bakış, 6 Sigma ve İstatistik, 6 Sigma ve Diğer Kalite Araçları !   
Temel Metodoloji Varolan Süreçlerin Geliştirilmesi, Yeni Süreçlerin Tasarımı. 
DMAIC Metodu Problemi Tanımlama, Ölçme ve Veri Toplama, Analiz, Süreç Yönetimi ve Yaratıcılık, Sürdürülebilir Performans !
DMEDI Metodu DMAIC ve DMEDI Yaklaşımları, Fırsatların Belirlenmesi, Yeni Süreç Tasarımı, Teoriden Pratiğe !, Risk ve Paydaş Yönetimi Süreci. 
Farklı Sektörlerde 6 Sigma Uygulamaları Türkiye ’de ve Dünya’da 6 Sigma Uygulamaları, Farklı Uygulama Alanları, Proje Örnekleri Sunumu, Olmazsa Olmazlar !, Fırsatlar, İhtiyaçlar ve Yayılım Süreci. 
 
Süre
 
2 Gün.
 
Kimler Katılmalı
 
Bu eğitime; İK Bölümü Yöneticileri, Ar-Ge Bölümü Yöneticileri, Kalite Bölümü Yöneticileri, İş Geliştirme, Proje / Etüt Bölümü Yöneticileri, Orta Düzey Yöneticiler, 6 Sigma hakkında temel bilgi seviyesini arttırmak isteyen tüm bölüm ve fonksiyonlardan çalışanlar (16-20 kişilik gruplar).