Satış Koçluğu Eğitimi


SM – BT – 12
 
Eğitimin Hedefi
 
Ürün ve hizmet niteliklerinin yeterli satışları garantileyemediği günümüzün yoğun rekabet ve çalışma ortamlarında, kurumların en önemli varlık değerlerinden biri de satış kadrolarıdır. Çalışma hayatının yarattığı rutin içinde çeşitli kör noktalara sahip bu kadroların yeteneklerinden tam olarak faydalanmak, ancak onların her gün potansiyellerini geliştirecek bir yol bulmakla mümkündür. Aşağıda ana başlıkları verilen “Satış Koçluğu” seminer programı, çalışanların kendilerinde var olan kaynağı ortaya çıkararak, istenilen davranış değişikliği ve performansa ulaşmalarını sağlamak için her kademedeki satış yöneticisine gereken bilgi ve beceriyi kazandıracak yeni bir yol haritası oluşturma amacını gütmektedir. Program sonunda beklenen kazanımlar; Satış yöneticisi ile satıcı arasındaki etkileşimin güçlenmesi, Soruna değil çözüme odaklanmanın sağlanması, Satıcıda var olan kısıtlayıcı engellerle baş edilmesi, Satıcının kendine güveninin artması, Çalışanın oto kontrolünü güçlendirmesi, Yöneticinin yakın kontrol ve iş gücü yükünün en aza indirilmesidir.
 
İçerik
 
Satış Koçluğu nedir? Ne değildir? Diğerlerinden nasıl ayrılır?
Satış Koçluğu Metaforu ( Grup Çalışması )
Durumsal Liderlikte Koçluğun Yeri ve Önemi
Etkin Bir Satış Koçunda Olmazsa Olmazlar
Satış Koçluğu Önündeki Engeller
Beklentilerin Tespiti ( Reilly Tatbikatı )
Satış Koçluğu Süreci ( Güven ve Uyum Sağlama-Soru Sorma-Dinleme Becerileri )
İnançlarımızın Yapısı Ve Satış Performansına Etkisi ( Kısıtlayıcı İnançlara Koçluk )
Satış Koçluğunda Geri Bildirim Türleri
Benden Ne İstiyorsun? ( Vak-a Çalışması )
Bana Bir El Ver ( Eğitim Filmi )
 
Süre
 
2 Gün.
 
Kimler Katılmalı
 
Her kademedeki satış yöneticileri ve satış yönetici adayları (16-20 kişilik gruplar).