Hedeflerle Satış Yönetimi Eğitimi


SM – BT – 11
 
Eğitimin Hedefi
 
Bu eğitimde; Firma Yönetimi ’nin belirlediği satış ve karlılık hedefleri doğrultusunda satış ekiplerinin yönetilmesi, başarı kriterlerinin belirlenmesi ve sistematik olarak ölçülmesi, takip edilmesi, satış ekiplerinin motivasyonunun ve performansının yönetilmesi gibi konulara yer verilecek, Satış Yöneticilerinin ve Üst Yönetimin kendi arasında yapacağı bazı egzersizlerle bir takım konularda aynı dili konuşmaları sağlanacaktır. Bu eğitimde; Kurumsallaşma kriterleri, satış politikalarının belirlenmesi, büyüme hedefleri, ekiplerin motivasyonunun ve performansının yönetilmesiyle ilgili bakış açılarında mutabakat sağlanması da hedeflenmektedir. 
 
İçerik
 
Stratejik Yönetim Gelecek Vizyonu, Büyüme Hedefleri, Yakın / Uzak Çevre Analizleri, Rekabet Hedefleri, Hedeflerin Gözden Geçirilmesi.
Hedeflerle Yönetim Yayılım ve Alt Görevlerin Belirlenmesi, Zaman Planının Oluşturulması, Ticari Birimlere Atanan Hedefler, Bireylere İndirgenmiş Alt Hedefler.
Performans Yönetimi Başarı / Başarısızlık Kriterleri, Performansın Ölçülmesi, Metod / Objektif Değerlendirme Kriterleri, Ödüllendirme ve Cezalandırma Politikaları, Politikaların Tüm Çalışanlarca Bilinmesi.
Yönlendirici Satıcı Müşteriye Değer Sunmak, İlişki / İletişim Gücünü Kullanmak, Müşteri Alışkanlıklarını Takip Etmek, Müşteriyi ve Satışı Yönlendirmek, Müşteri Memnuniyeti Yaratmak.
 
Süre
 
2 Gün.
 
Kimler Katılmalı
 
Satış Yöneticileri, Üst Kademe Yöneticiler ve Firma Sahipleri (12-16 kişilik gruplar).