ProActing Eğitimi


SM – BT – 10

 

Eğitimin Hedefi
 
Profesyonel aktörleri profesyonel hayattaki oyuncularla buluşturan bir yaratıcı drama eğitimidir. Her gün iş hayatında doğaçlama yapan profesyonellere, aktörlerin sahne tecrübelerini ve drama yapmanın ipuçlarını aktarmak için tasarlanmış olan ProActing, katılımcılarına tiyatro sahnesi üzerinde sergilenen proaktif yaklaşımları profesyonel iş hayatında ileriye dönük stratejilere dönüştürebilme yetisi kazandırmayı hedeflemektedir. ProActing Eğitimi ile; Beden dilinin, Empati yetkinliğinin, Sunum becerilerinin, Takım çalışması yetkinliğinin, Yaratıcılığın ve doğaçlama yeteneklerinin etkili kullanımını ve geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu hedefe, katılımcıların farkındalığını artıran, uygulamaya yönelik teknikler aracılığı ile ulaşılmaktadır. Bunların yanı sıra, drama teknikleri, insan doğasının, günlük hayatın ve iş hayatının bir parçası olan rol yapma becerisinin de disiplinli bir şekilde ele alınmasını sağlamakta ve katılımcıların fikirlerini açık, net ve yaratıcı bir şekilde ifade etmelerini kolaylaştırarak iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektedir. Bütün sanat dallarında olduğu gibi, tiyatro da uygulayıcısına çok yönlü düşünebilme yetkinliğini kazandırmakta ve aynı zamanda da yaratıcılığı tetikleyerek hayal gücünü, yenilikçiliği ve sorun çözme kapasitesini harekete geçirmektedir.
 
İçerik
 
Eğitim, 3 bölümden oluşmaktadır; katılımcıların ‘Oyun teması’ çerçevesinde aktif olarak rol alacakları 12 saatlik uygulamalar ile yeteneklerin geliştirilmesi, söz konusu yeteneklerin iş hayatında nasıl kullanılacaklarının aktarılacağı 3 saatlik teorik açıklamalar, katılımcıların eğitimden öğrendiklerini uygulayacakları 3 saatlik performans sergilenmesi ve katılımcıların performanslarının değerlendirilmesi. Eğitimin sonunda, katılımcılara kişisel geri bildirimde bulunulacak ve şirketlerinin İK bölümlerine raporlama yapılacaktır.
 
Süre
 
3 Gün.
 
Kimler Katılmalı
 
İş hayatında iç ve dış müşteriler ile karşı karşıya bulunan ve kendini daha iyi ifade etmek isteyen her profilden çalışanların, satış ekiplerinin, Yöneticilerin ve satınalma bölümü çalışanları (16-20 kişilik gruplar halinde).