Mağazacılık Eğitimi


SM – BT – 09

 
Eğitimin Hedefi
 
Kişisel alışveriş tecrübeleriniz de teyit edecektir; mağazacılıkta ilk izlenim çok önemlidir ! Müşterinin ilk olarak dikkatini çekmek, ardından müşteriye başarılı bir şekilde yaklaşabilmek kritik öneme sahiptir. Müşterinin ne alacağını tanımlamak ve bu doğrultuda müşterinin satınalma kriterlerini belirlemek, iyi bir satıcının yapması gerekenler arasındadır. Bu eğitimle; mağazacılıkta müşteri danışmanlarının iletişim kurma becerilerinin uygulamalar ve örnekler ile incelenmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca müşterinin, ne satın alacağını tanımlama aşamasında sorulması gereken soruların incelenmesiyle, daha fazla müşterinin, daha hızlı, doğru ve etkin bir biçimde ikna edilmesini sağlamak konusu da incelenecektir.
 
İçerik
 
Satışta Temel Kavramlar ve Değişen Taraflar Satış Nedir ?, Müşteri Danışmanlarının Özellikleri, Müşteri Danışmanının Dış Görünümü.
Satış İletişiminde Korkular Faydayı Ön Plana Çıkarma, Müşteri Tercihlerini Etkileyen Faktörler.
Mağazacılıkta Satış Sürecinin Adımları Mağazacılık Nedir ?, Karşılama, İhtiyaçların belirlenmesi ve soru sorma, Uygun seçeneklerin sunulması, İtirazlarla başa çıkma, Satın alma sinyalleri ve satış kapama, Çapraz satış olanakları, Uğurlama, Satış sonrası iletişim.
Mağazacılıkta Mükemmel Hizmet Müşteriler Neden Kaybediliyor ?, Satışta Yaratıcılık.
Müşteri Tutumlarına Uygun Davranış Geliştirmek Müşterilerle Etkin İletişim, Satışta Farklılaşma.
 
Süre
 
2 Gün.
 
Kimler Katılmalı
 
Mağaza müşteri ve satış danışmanları, perakende sektöründe çalışan satış fonksiyonu çalışanları, mağaza satış yöneticileri, yönetici yardımcıları, perakende sektöründe işini büyütmek isteyenler (16-20 kişilik gruplar).