Bayi Yönetimi Eğitimi


SM – BT – 08

 

Eğitimin Hedefi

 

Rekabette öne çıkmak için dağıtım teşkilatının etkili çalışması ve yüksek performans göstermesi kaçınılmazdır. İnsan vücudunu saran sinir sisteminin beyne naklettiği, vücudun her oktasından alınan ve hızla iletilen sinyaller gibi, bayi teşkilatından gelecek bilgiler de son hızla firmaya iletilmeli, bayi teşkilatı, vücudu saran sinir sistemimiz gibi, pazardan sürekli, doğru ve kesintisiz bilgiyi firmamıza  aktarmalıdır. Firmaların satış, rekabet ve pazar stratejileri de bu bilgiler neticesinde şekillenmelidir. Bayi Yönetimi Eğitiminin amacı; rakiplere göre daha iyi hizmet verebilmenin gereği olan etkin bayi gücü oluşturma ilkelerini kapsamlı bir biçimde katılımcılara sunmaktır. Bu amaçla bayilere -yani satış noktalarına- bağlı çalışan kadroyu, gerek profesyonel satış teknikleri yönünden, gerekse iletişim kapasiteleri ve davranış profilleri yönünden mükemmel seviyelere yükseltmek gerekecektir. Eğitim sonunda katılımcılar bayi yönetimi ile ilgili temel bilgileri edineceklerdir.

 

İçerik

 

Bayilerin Satış ve Pazarlama Verimliliklerini Artırma
Bayi Performansını Ölçme
Krizde Bayi Yönetimi
Hedef Belirleme ve Planlama
Satış Hedeflerinin Belirlenerek Bayi ve Bölge İş Planlarına Dönüştürülmesi
Bayilik Sisteminde Kota, Teşvik ve Prim Sistemi Uygulamaları
Hedeflerin Gerçekleşmesine Uygun Risk- Teminat İlişkileri
Grid Yöntemiyle Bayi Değerinin ve Performansının Ölçülmesi
Ürün, Sektör ve Bayi Profiline Uygun Yeni Satış Stratejilerinin Geliştirilmesi
Yeni Bayilik İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Bayilik Tesisinde Temel Kriterler
Satış Performans Kriterleri
Finansal Kriterler
Kurumsal Kriterler
Zordaki Müşterilerin Yönetimi ve Problemli Müşteri İletişimi
Bayi Yönetiminde Rehberlik
Bayi Çalışanlarının Eğitimi
Bayinin, İş Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi
Bayi Performansının Şirket ve Bölge Amaçlarına Yönelik Değerlendirilmesi
Bayinin Reklâm ve Tanıtım Çalışmalarının Yönetilmesi
Verimli Yeni Satış Noktalarının Oluşturulması
Satış Geliştirmeye Yönelik Bayi Motivasyonunun Sağlanması
Çatışma Yönetimi ve Problem Çözme
Bayi Şikâyetlerinin Çözümlenmesi ve Fiyat Dirençlerinin Aşılması

 

Süre

 

2 Gün.

 

Kimler Katılmalı

 

Üretim, ithalat  yapan ve ürünlerini toptancı aracılar yoluyla veya bayilik sistemiyle nihai tüketiciyle buluşturan kurumların satış ve pazarlama yetkilileri, yöneticileri ile kurum sahipleri, bayilerle ve kilit müşterilerle ilişki kuran tüm satış ve pazarlama ekibi ve Yönetim (16-20 kişilik gruplar).