Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi (CRM)


SM – BT – 07

 

Eğitimin Hedefi

 

Bir iş disiplini olarak CRM pratiği oluşturan katılımcılara, CRM’i anlama, gerçekleştirme ve geliştirmeye dönük bilgiler sağlar. CRM uygulamasının işletmeye getirilerini somutlaştırmayı amaçlar. Eğitimde ayrıca, müşteri değerinin müşteri memnuniyeti ve müşteri erişimi bağlamında zamana endeksli analizi ve müşteri segmantasyonuyla “Müşteri memnuniyeti / karlılık ve karpayı” ilişkileri ortaya koyulacak, ekonomik koşulların CRM ’in reel dünyadaki uygulamalarına etkisi açıklanacaktır. Katılımcıların; Satış Otomasyonu, Müşteri Hizmetleri / Destek, Pazarlama Otomasyonu, Kanal / Ortak Yönetimi, Özelleştirilebilir Uygulamalar, Entegrasyon ve Erişim Kanalları konularında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

 

İçerik

 

İş dünyasını CRM disiplinine zorlayan etkenler ve iş yapışta değişen modeller
Müşteri Merkezli yapılanmanın kuralları
CRM disiplininin etkileyeceği iş süreçleri
CRM stratejileri
CRM bileşenleri, mimarisi
Yönetim sistemleri ve CRM uygulamalarındaki yeri
Operasyonel CRM
Analitik CRM
İş birlikteliğine dayalı CRM (E-CRM)
CRM uygulamalarında riskler ve başarılı uygulamaların sırları
Gerçekleştirme yol haritası 

 

Süre

 

2 Gün.

 

Kimler Katılmalı

 

Satış ve satış sonrası hizmetler bölümlerinde çalışan, müşteriyle iletişim içerisinde bulunan satış teşkilatı üyeleri, Üst ve Orta kademe Yöneticiler, CRM uygulamaları hakkında detaylı bilgi almak isteyen farklı fonksiyonlardan çalışanlar (16-20 kişilik gruplar).