AR-GE ve Teknoloji Yönetiminde İnovasyon Stratejileri Eğitimi


SM – BT – 06

 

Eğitimin Hedefi

 

İnovasyon; iş fikirlerinin kurum için katma değer yaratma sürecidir. Bu süreç AR-GE ve teknoloji yönetimine entegre edilen inovasyon stratejileri ile desteklenmezse fikir tohumları çiçek açamaz ve meyve veremez. Bu eğitimde; dünyada ve ülkemizdeki inovatif firmalardan örnekler verilecek, katılımcıların şirketindeki "İnovasyon stratejilerine" destek olunacak, konuyla ilgili katılımcıların temel bilgi seviyesi arttırılarak, konunun AR-GE ve teknoloji yönetimiyle entegrasyonu hakkında bilgi aktarılacaktır.

 

İçerik

 

İnovatif bir fikrin doğuşu
İnovasyon çeşitleri ( Ürün / Süreç )
İnovasyon tipleri ( Artan / Radikal )
İnovasyon sürecinin tanımlanması
Dünya ve ülkemizde inovatif şirketlerin sırları
AR-GE yönetiminde başarı ve başarısızlıklar
Kurumsal inovasyon organizasyonu
İnovasyon stratejilerin seçilmesi
Teknoloji yönetiminde inovasyon
Ürün ve proses inovasyonu
İnovasyon yeteneği nasıl geliştirilir
AR-GE proje finansmanı

 

Süre

 

1 Gün.

 

Kimler Katılmalı

 

Firmaların Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst ve Orta Kademe Yöneticileri, inovatif liderler, iş geliştirme bölümü çalışanları, AR-GE, kalite ve üretim fonksiyonunda çalışanlar ve mühendisler (16-20 kişilik gruplar).