Fikir Satma Sanatı Eğitimi


SM – BT – 04

 

Eğitimin Hedefi

 

İş hayatında çoğu kez bir fikri, bir projeyi veya stratejik bir kararı bir üst veya alt kademeye anlatmaya, bu görüşü kabul ettirmeye ve bu kişileri ikna etmeye çalışırız. Çok yukarıdan bakıldığında her gün binlerce çalışan, şirketlerinde ‘Fikir satmaya çalışmaktadır’. Satış, günümüzün en zor işlerinden biridir. Ürün ve hizmet ne kadar karmaşıksa ya da soyutsa, satış da o denli zorlaşır. İç veya dış müşterinin ikna edilmesi ve sunulan değerin net olarak algılanması şarttır. İnsanların algıları, iletişim becerileri, psikolojik şartlanmışlıkları hakkında fikir sahibi olmak, paydaşların nasıl yönetileceğini öğrenmek, satılabilir ürün bilgisi kavramını anlamak hayatınızı çok kolaylaştırabilir. Görülmeyeni (Fikir, hizmet, v.b.) satmak çok iyi bir planlama gerektirir. Satıştan önce yapılacak bir ön hazırlık ve analiz, satışın kapatılması ihtimalini arttırır. Eğitime katılanların; yukarıdaki kavramların farkında olarak, kendini ve fikirlerini daha iyi ifade edebilmesi, daha iyi bir dinleyici olabilmesi, empatik bakış açısını geliştirmesi ve daha iyi bir ‘Fikir satıcısı’ olma yolunda gelişim sağlaması hedeflenmektedir.

 

İçerik

 

Temel Satış Kavramı Satış ve Müzakere Nedir ?, Müşteri Kavramı, Konvansiyonel Satış Tüneli, Güven Bağı Kurmak, Tatminsizlik Analizi, Çözüm Geliştirme ve Sunum, Satışı Kapatmak.
Soyut Satış Görünmeyeni Satmak !, Subjektifi, Objektife Çevirmek, Satılabilir Ürün Bilgisi, Fayda / Maliyet Analizi, İş Risk Analizi, 5N1K !
Değişim Yönetimi Değişim ve Direnç, Değişim Yönetimi, Değişime Hazırlık,
Paydaş Yönetimi Paydaş Kimdir ?, Paydaş Yönetimi, İş Hayatı, Diplomasi ve İç İlişkiler, Aynı Dili Konuşmak !
İletişim ve Algı Yönetimi İletişim Modeli, Verici / Alıcı, Mesaj / Kanal, Ortam / Gürültü Faktörü, Zamanlama / Mantık, İletişim Engelleri ve Algı Yönetimi, Etkin Dinleme, İletişim Stratejisi
Sunum Becerileri Dinleyici Profili, Ana Mesaj !, Zamanlama, Beden Dili, Sunum Becerileri, Mutabakat ve Satışı Kapatmak !

 

Süre

 

2 Gün (Arzu edilirse, bu süreye 2 gün daha eklenerek, katılımcılara birebir geri bildirim ve koçluk verilerek, bireysel ve Kurumsal gelişim raporları sunulur, bu durumda eğitim 4 Tam gün olur).

 

Kimler Katılmalı

 

Firmadaki diğer çalışanlara, bir üst amirine ya da dışarıdaki bir müşteriye bir fikri, projeyi, öneriyi veya ürünü kabul ettirmeye ya da satmaya çalışan herkes, bütün fonksiyonlardan, Yönetim ve diğer tüm seviyelerdeki çalışanlar katılabilir (16-20 kişilik gruplar).