İleri Satış Teknikleri Eğitimi


SM – BT – 02

 

Eğitimin Hedefi


Her gün biraz daha gelişen ve farklılaşan tüketim alışkanlıkları, Şirketlerde ‘Müşteri’ kavramının yeniden sorgulanmasını gündeme getirmiştir. Farklı iş kollarında faaliyet gösteren ‘Satış Danışmanları’, yaptıkları işin doğası gereği farklı ‘Müşteri’ tanımlarına sahiptir. Satış anlayışı değiştikçe, satış organizasyonları da yeniden yapılanma sürecine girmektedir, ancak bu çaba sırasında, satışın temelinde yer alan bazı prensipler gözardı edilmektedir; örneğin henüz ‘Güven Bağı’ kurulmamışken satışa devam etmeye çalışmak gibi.. Bunun yanısıra, hedef odaklı çalışan satış teşkilatı, müşteri tarafındaki ‘Tatminsizliği’ tam olarak kavrayamadan çözüm geliştirmeye çalışmaktadır. Bunun sonucunda satış süreci, iki tarafın da uzun dönemler boyunca karşılıklı olarak kazandığı işbirlikçi seviyelerde cereyan etmek yerine, karşılıklı güvensizlik ortamında ‘Kendim için en fazla ne alabilirim ?’ kaygısının ön planda olduğu, kısa soluklu bir maceraya dönüşmektedir. Rekabette öne geçmek için müşterinin süreçlerine hakim olmak, fark yaratacak, efektif ve yenilikçi çözümlerle müşterinin karşısına çıkmak kaçınılmazdır, aksi halde ‘Diğerlerinden bir farkımız olmayacaktır !’. İleri Satış Teknikleri Eğitimi ile, yukarıdaki konularda temel bilgi ve farkındalık seviyesinin arttırılması, pratik uygulamalar, çeşitli örneklerle müşteri odaklı yaklaşımda fark yaratacak temel davranışların satış teşkilatına izah edilmesi hedeflenmektedir.

 

İçerik

 

B2B ve B2C Satış Kavramı B2B ve B2C Satış Nedir ?, ‘Müşteri’ Tanımı, Satış Organizasyonunun Yapılandırılması.
Konvansiyonel Satış Döngüsü Temel Satış Kavramları, Güven Bağı Kurma, Müşterinin Tatminsizlik Seviyesinin Belirlenmesi.
Satışta Müzakere Seviyeleri Rekabetçi Seviyede Satış, Yardımlaşmacı Seviyede Satış, Ortaklık Seviyesinde Satış.
Müşteri Süreçleri Analizi Müşteri ’nin ‘Gerçek’ İhtiyacı Nedir ?, İletişim Modeli, İletişim Engelleri, Müşteri Süreçlerinin Saptanması, Değer Yaratmak.
Müşteriye Yaratıcı Çözümler Sunmak İnnovasyon Kavramı, Daha Farklı, Daha Efektif Olmak, Temel Sunum Becerileri.

 

Süre

 

2 Gün.

 

Kimler Katılmalı

 

Satışta en az 1 senelik tecrübeye sahip çalışanlar, firmalarda son kullanıcı müşteri veya Bayi teşkilatı ile yüzyüze ya da telefonla görüşen, direkt iletişim içerisinde olan satış teşkilatının üyeleri ve Satış Yöneticileri, Bayi teşkilatında, müşteri ziyareti yapan tüm çalışanlar, satış elemanları ve Firma/Bayi sahipleri (16-20 kişilik gruplar).