Temel Satış Becerileri Eğitimi


SM – BT – 01

 

Eğitimin Hedefi


Satış, dünyadaki en zor işlerden biri olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir okulda öğretilmeyen, yaşanan tecrübelerin ve somut vak-a ’ların derlenmesiyle aktarılabilen bir sanattır. Firmalar, Satış Teşkilatları için eleman alımı yaparken genellikle “Kişilik profili” üzerinden hareket etmektedir. Özellikle iş hayatına yeni atılmış ya da satış fonksiyonunda ilk defa görev alacak yeni satışçılar, “Satış” konusundaki en temel bilgilerden yoksun olarak işe başlamaktadır. Bu durumda yeni satışçıların eğitimi; diğer tecrübeli satışçıların inisiyatifinde, plansız, simultane, işbaşında, belli bir eğitim standardı olmadan, anlatan kişinin kendi doğrularına göre gerçekleşmektedir. Yeni satışçılar, bu bilgilerle donanarak hareket edip, müşterinin karşısına çıkmakta, bazen Firmanın itibarını zedeleyecek bazı tutum ve davranışlar ortaya koyabilmektedir. Bu eğitimle hedeflenen, Satış Teşkilatında yeni çalışmaya başlamış katılımcıların satışla ilgili; müşteri, ilişki yönetimi, güven, müşteri ihtiyacı gibi çok temel kavramları tanıması, genel kabul görmüş, ürün ve hizmetten bağımsız olan “Konvansiyonel Satışın” esaslarını öğrenmesidir.

 

İçerik

 

Temel Satış Kavramı Satışla İlgili Temel Kavramlar, Satış ve Müzakere Nedir ?, Müşteri Kavramı, Konvansiyonel Satış Tüneli, Güven Bağı Kurmak, Tatminsizlik Analizi, Çözüm Geliştirme ve Sunum, Satışı Kapatmak.
Satış ve Müzakere Seviyeleri Temel Müzakere Seviyeleri, Rekabetçi Seviye, Yardımlaşmacı Seviye, Ortaklık Seviyesi.
Satışta 4 Temel Güç Güç Nedir ?, Bütünü Kavrama Gücü, İtibar Gücü, İlişki Gücü, İhtiyaç / Çözüm Gücü.
Müşteri Süreçleri Analizi Müşteri ’nin ‘Gerçek’ İhtiyacı Nedir ?, İletişim Modeli, İletişim Engelleri, Müşteri Süreçlerinin Saptanması, Değer Yaratmak.
Müşteriye Yaratıcı Çözümler Sunmak İnnovasyon Kavramı, Daha Farklı, Daha Efektif Olmak, Temel Sunum Becerileri, Dinleyici Profili, Ana Mesaj !, Zamanlama, Beden Dili, Sunum Becerileri, Mutabakat ve Satışı Kapatmak !

 

Süre
 

2 Gün.

 

Kimler Katılmalı
 

Satış Teşkilatında çalışmaya yeni başlamış, satış konusunda tecrübesiz, sıcak satış yapan ya da müşteriyle temas halinde olan (Satış Destek, Operasyon, v.b.) bölümlerde çalışan ‘Satışçı’ profili, bu işi yıllardır içgüdüleriyle yapan, ancak daha iyi olmak isteyen ‘Tecrübeli satışçılar’ (16-20 kişilik gruplar).