Temel Satınalma Becerileri Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 
Günümüzde alırken kazanmak için; doğru kaynaktan, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru kalitede ve doğru fiyattan mal ve hizmet almak gerekmektedir. Her işletmenin kendi uzmanlık alanına yöneldiği günümüz şartlarında firmalar, katma değer yaratamadığı ve uzmanlık alanı dışında kalan ürün ve hizmetleri dış tedarikçilerden temin etmeye yönelmektedir. Dolayısiyle üretilen ürünün maliyetinde satınalma giderleri, en kritik harcama kalemini oluşturmaktadır. Alırken kazanabilmek ve kesintisiz üretim akışı..
Daha Fazla Detay

Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 

Günümüzde rekabet firmalar arasında değil, Tedarik Zincirleri arasındadır. Tedarik Zinciri (TZ), tedarikçi konumundaki firmaların ve bu firmaların kendi tedarikçilerinin, müşterilerine verdikleri üretim ve dağıtım hizmetlerinin gerektirdiği tüm etkinlikleri, fonksiyonları ve faaliyetleri kapsar. Başka bir deyişle TZY; malzeme ve servis alımları, bunların ara veya nihai ürüne dönüştürülmesi ve bu ürün / hizmetlerin müşteriye ulaştırılması aktivitelerinin..
Daha Fazla Detay

Pazarlık ve Müzakere Yönetimi Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 

Hayatımızda farkında olmadan her gün onlarca müzakereye giriyoruz. Sadece profesyonel anlamda değil, özel hayatımızda da bu değişmiyor. Kendimiz için bir alışveriş yaparken, hoşlanmadığımız bir fikir bize kabul ettirilmeye çalışılırken veya biz fikrimizi başkalarına empoze etmeye çalışırken, kısacası hayatın her noktasında müzakere var. Genellikle egoların yükseldiği, bazen psikolojik sınırlar nedeniyle görüşmelerin tıkandığı, amacın “İhtiyacı karşılamaktan” ziyade “Karşımdakinden ne koparabilirim ?”’e dönüştüğü..
Daha Fazla Detay