Temel Satış Becerileri Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi


Satış, dünyadaki en zor işlerden biri olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir okulda öğretilmeyen, yaşanan tecrübelerin ve somut vak-a ’ların derlenmesiyle aktarılabilen bir sanattır. Firmalar, Satış Teşkilatları için eleman alımı yaparken genellikle “Kişilik profili” üzerinden hareket etmektedir. Özellikle iş hayatına yeni atılmış ya da satış fonksiyonunda ilk defa görev alacak yeni satışçılar, “Satış” konusundaki en temel bilgilerden yoksun olarak işe başlamaktadır. Bu durumda yeni satışçıların eğitimi; diğer tecrübeli satışçıların inisiyatifinde, plansız, simultane, işbaşında..

Daha Fazla Detay

İleri Satış Teknikleri Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi


Her gün biraz daha gelişen ve farklılaşan tüketim alışkanlıkları, Şirketlerde ‘Müşteri’ kavramının yeniden sorgulanmasını gündeme getirmiştir. Farklı iş kollarında faaliyet gösteren ‘Satış Danışmanları’, yaptıkları işin doğası gereği farklı ‘Müşteri’ tanımlarına sahiptir. Satış anlayışı değiştikçe, satış organizasyonları da yeniden yapılanma sürecine girmektedir, ancak bu çaba sırasında, satışın temelinde yer alan bazı prensipler gözardı edilmektedir; örneğin henüz ‘Güven Bağı’ kurulmamışken satışa devam etmeye çalışmak gibi.. Bunun yanısıra, hedef odaklı çalışan satış teşkilatı..

Daha Fazla Detay

Satış Psikolojisi & Müzakere Teknikleri Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 

Gelişen ve farklılaşan tüketim alışkanlıkları, Şirketlerde ‘Müşteri’ kavramının yeniden sorgulanmasını gündeme getirmiştir. Satış Danışmanları; satış anlayışı değişip, satış organizasyonları yeniden yapılanma sürecine girdikçe, satışın temelinde yer alan bazı prensipleri gözardı etmektedir. Satış sürecinde; uzun soluklu ve karşılıklı kazanılan ‘İşbirlikçi seviyelerden’ ziyade, karşılıklı güvensizlik yaşanmakta, kısa vadeli, verimsiz faaliyetler sürdürülmektedir. Satışın % 95 ’lik kısmı duygusaldır! Alım kararı sırasında..

Daha Fazla Detay

Fikir Satma Sanatı Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 

İş hayatında çoğu kez bir fikri, bir projeyi veya stratejik bir kararı bir üst veya alt kademeye anlatmaya, bu görüşü kabul ettirmeye ve bu kişileri ikna etmeye çalışırız. Çok yukarıdan bakıldığında her gün binlerce çalışan, şirketlerinde ‘Fikir satmaya çalışmaktadır’. Satış, günümüzün en zor işlerinden biridir. Ürün ve hizmet ne kadar karmaşıksa ya da soyutsa, satış da o denli zorlaşır. İç veya dış müşterinin ikna edilmesi ve sunulan değerin net olarak algılanması şarttır. İnsanların algıları..

Daha Fazla Detay

İnovatif Satış Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 

Artan rekabet, firmaların işini her gün biraz daha zorlaştırmaktadır. Daha iyisini, daha ucuza, daha hızlı ve daha iyi hizmetle müşteriye sunan firmalar, tecrübeleri ne olursa olsun bir anda yarışa dahil olmakta ve mevcut rakiplerini zor durumda bırakmaktadır. Öte yandan gelişen ürün/hizmet anlayışı, müşteri tarafındaki temel beklentiyi de yükseltmektedir. Bir satışçının işi hiç bu kadar zor olmamıştı ! Müşteriye daha yakın olan, müşterinin beklentilerini doğru biçimde..

Daha Fazla Detay

AR-GE ve Teknoloji Yönetiminde İnovasyon Stratejileri Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 

İnovasyon; iş fikirlerinin kurum için katma değer yaratma sürecidir. Bu süreç AR-GE ve teknoloji yönetimine entegre edilen inovasyon stratejileri ile desteklenmezse fikir tohumları çiçek açamaz ve meyve veremez. Bu eğitimde; dünyada ve ülkemizdeki inovatif firmalardan örnekler verilecek, katılımcıların şirketindeki "İnovasyon stratejilerine" destek..

Daha Fazla Detay

Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi (CRM)

 

Eğitimin Hedefi

 

Bir iş disiplini olarak CRM pratiği oluşturan katılımcılara, CRM’i anlama, gerçekleştirme ve geliştirmeye dönük bilgiler sağlar. CRM uygulamasının işletmeye getirilerini somutlaştırmayı amaçlar. ğitimde ayrıca, müşteri değerinin müşteri memnuniyeti ve müşteri erişimi bağlamında zamana endeksli analizi ve müşteri segmantasyonuyla “Müşteri memnuniyeti / karlılık ve karpayı” ilişkileri ortaya koyulacak, ekonomik koşulların CRM ’in reel dünyadaki uygulamalarına..

Daha Fazla Detay

Bayi Yönetimi Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 

Rekabette öne çıkmak için dağıtım teşkilatının etkili çalışması ve yüksek performans göstermesi kaçınılmazdır. İnsan vücudunu saran sinir sisteminin beyne naklettiği, vücudun her noktasından alınan ve hızla iletilen sinyaller gibi, bayi teşkilatından gelecek bilgiler de son hızla firmaya iletilmeli, bayi teşkilatı, vücudu saran sinir sistemimiz gibi, pazardan sürekli, doğru ve kesintisiz bilgiyi firmamıza aktarmalıdır. Firmaların satış, rekabet ve pazar stratejileri de bu bilgiler neticesinde şekillenmelidir. Bayi Yönetimi Eğitiminin amacı; rakiplere göre daha iyi hizmet verebilmenin gereği olan etkin bayi gücü..

Daha Fazla Detay

Mağazacılık Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 

Kişisel alışveriş tecrübeleriniz de teyit edecektir; mağazacılıkta ilk izlenim çok önemlidir ! Müşterinin ilk olarak dikkatini çekmek, ardından müşteriye başarılı bir şekilde yaklaşabilmek kritik öneme sahiptir. Müşterinin ne alacağını tanımlamak ve bu doğrultuda müşterinin satınalma kriterlerini belirlemek, iyi bir satıcının yapması gerekenler arasındadır. Bu eğitimle; mağazacılıkta müşteri danışmanlarının..
Daha Fazla Detay

ProActing Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 

Profesyonel aktörleri profesyonel hayattaki oyuncularla buluşturan bir yaratıcı drama eğitimidir. Her gün iş hayatında doğaçlama yapan profesyonellere, aktörlerin sahne tecrübelerini ve drama yapmanın ipuçlarını aktarmak için tasarlanmış olan ProActing, katılımcılarına tiyatro sahnesi üzerinde sergilenen proaktif yaklaşımları profesyonel iş hayatında ileriye dönük stratejilere dönüştürebilme yetisi kazandırmayı hedeflemektedir. ProActing Eğitimi ile; Beden dilinin, Empati yetkinliğinin, Sunum becerilerinin..
Daha Fazla Detay

Hedeflerle Satış Yönetimi Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 

Bu eğitimde; Firma Yönetimi ’nin belirlediği satış ve karlılık hedefleri doğrultusunda satış ekiplerinin yönetilmesi, başarı kriterlerinin belirlenmesi ve sistematik olarak ölçülmesi, takip edilmesi, satış ekiplerinin motivasyonunun ve performansının yönetilmesi gibi konulara yer verilecek, Satış Yöneticilerinin ve Üst Yönetimin kendi arasında yapacağı bazı egzersizlerle..
Daha Fazla Detay

Satış Koçluğu Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 

Ürün ve hizmet niteliklerinin yeterli satışları garantileyemediği günümüzün yoğun rekabet ve çalışma ortamlarında, kurumların en önemli varlık değerlerinden biri de satış kadrolarıdır. Çalışma hayatının yarattığı rutin içinde çeşitli kör noktalara sahip bu kadroların yeteneklerinden tam olarak faydalanmak, ancak onların her gün potansiyellerini geliştirecek bir yol bulmakla mümkündür..
Daha Fazla Detay