E-Bülten


Anket
Şirketinizde Yalın 6 Sigma uyguluyor musunuz ?YODA Eğitim Danışmanlık

YODA Eğitim Danışmanlık; 2008 yılının sonunda kurulmuş, 20 yıla yakın iş tecrübesinin akademik bilgiyle pekiştirilmesiyle eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren bir firmadır. YODA Eğitim Danışmanlık; teori ile pratiğin sentezlenmesini, güncel iş uygulamalarının, kavramsal gelişmelerin takip edilmesini, sürekli yenilenmeyi ve farklılaşmayı kendine amaç edinmiştir. İş yaşamında uzun zaman geçiren profesyonellerin yaşadığı en temel sorun; ‘Kanıksanmış davranış kalıpları’ göstermeleri, eskiye oranla ‘Daha az sorgulamaları’, yoğun iş temposu nedeniyle kendilerini ‘Güncel bilgiden ve gelişmelerden’ uzak tutmalarıdır. Gözlemlerimiz; ‘Tecrübenin, gelişimi yavaşlattığını’ göstermektedir. İnsanın doğası gereği genellikle yeni fikirler, akımlar ve eğilimler, ‘Değişime karşı direnç’ engeline takılmakta, bunun neticesinde işletmeler, sektöre yeni giren dinamik, farklı davranan, farklı bakan, yarını düşünen, hızlı ve yaratıcı rakipleri karşısında güç kaybetmektedir. İnsanın; ‘Ben tamamım !’ dediği an, öğrenme ve gelişimin durduğu, rekabette ‘Gerileme çağının’ başladığı andır ve maalesef bu kritik noktayı aşacak paradigma çok az insanda gözlenmektedir. Bu nedenledir ki aile şirketlerinde 3. nesilden sonra hayatta kalabilenlerin sayısı çok azdır ! İnsan önce ‘Fark etmeli’, sonra kendini ‘Gelişime açmalı’, son olarak da bilgiyi ‘Uygulayarak kalıcı hale getirmelidir’. Amacımız; hayata bu perspektiften bakarken, iş ortaklarımızla; açık, güvene dayalı, Kazan-Kazan ’ın yaşandığı, uzun soluklu projeler gerçekleştirmektir.